Sirge võrrand

Sirge võrrand on võrrand, mis sisaldab sirge mistahes punkti koordinaate x ja y ning muutujaid.
Sirge võrrand (dünaamiline
tööleht)

Kahe punktiga määratud sirge võrrand

Läbi kahe punkti saab joonestada vaid ühe sirge. Seega, kui on antud kaks punkti oma koordinaatidega, saab koostada sirge võrrandi.


Punkti ja sihivektoriga määratud sirge võrrand

Sirge võrrand, mis on määratud sirgel asuva punktiga A ja sihivektoriga.


Sirge tõus

 


Punkti ja tõusuga määratud sirge võrrand

 


Punkti ja sihivektoriga määratud sirege võrrand

 


Tõusu ja algordinaadiga määratud sirge võrrand

 


Sirgjoone graafik

2x - 5y - 10 = 0
x + 2y - 4 = 0
y = 5x - 3
y = - 3
y = - 2x
x = 2
 
Graafikute skitseerimisel on kasutatud õpiprogrammi Function. Õpirogrammi oma arvutisse installeerimise ja programmi kasutamise juhendi leiad aadressilt http://www.hot.ee/ddmatemaatika/function.htm


Sirge üldvõrrand, sihivektor ja tõus

 


Kahe sirge vastastikused asendid

 


NÄITED

 


Ringjoone võrrand

Ringjoone võrrandi leidmine

Punkti kaugus ringjoonest

Punkti kauguse leidmine ringjoonest (dünaamiline tööleht)

Ringjoone puutuja

Ringjoone puutuja võrrand
punktis A(-6; 8) on
y=0,75x+12,5
punktis B(8; -6) on
4x-3y-50=0


Graafiku skitseerimisel on kasutatud õpiprogrammi GeomeTricks. 
Õpiprogrammi oma arvutisse installeerimise ja kasutamise juhendi leiad aadressilt
http://www.hot.ee/ddmatemaatika/geometricks.htm

Sirge
Sirgete vastastikused asendid (dünamiline tööleht)
Sirge ja parabool
Sirge ja parabooli vastastikused asendid (dünaamiline tööleht)
Sirge ja hüperbool
Sirge ja hüperbooli vastastikused asendid (dünaamiline tööleht)
Sirge, parabool ja hüperbool

Sirge, parabooli ja hüperbooli vastastikused asendid (dünaamiline tööleht)