Võrrandi lahendamine

Ruutvõrrandi lahendamise keskkond http://www.real.edu.ee/~andres.talts/RV/ruutv.html
TESTID
Lineaar-, ruut-, murdvõrrandi lahendamine
Trigonomeetriliste võrrandite lahendamine 

Võrrandisüsteemi lahendamine
Võrrandisüsteemi graafiline lahendamine
Võrrandisüsteemi lahendamine determinantide abil
Determinantide arvutamise keskkond
Parameetreid sisaldava võrrandisüsteemi lahendamine ja näited on lisatud dokumendis

vorrandissteemi_lahendamine.doc
File Size: 64 kb
File Type: doc
Download File

Võrrandisüsteemi lahendamine http://www.wiris.ee

Picture

Võrratus